Zgloszenie druzyny
==================

Nazwa druzyny  : Kobietki
Poprzednia Nazwa : 


Boisko
======
Miejscowosc     : Bytom
Dzielnica/osiedle  : Centum
Ulica        : Wrocławska
Szkola,itp     : Liceum Ogólnokształcšce nr 1 im. Smolenia
Po ile osób     : 5/5
Nawierzchnia    : asfalt
Stan nawierzchni  : dobry
Siatki       : TAK
Linie 3       : TAK
Linie osobistych  : TAK
Linia połowy    : TAK
Rozmiary      : 
Wysokosc koszy   : 

Uwagi:Dane osoby kontaktowej
======================

Imie, Nazwisko  : Agnieszka Stich
E-mail      : agusia@wp.pl
GG        : 
Telefon     : 603589194
Uwagi:


Zawodnicy
=========

1. Agnieszka Stich
2. Katarzyna Wągłowska
3. Magda Łuczek
4. Emilia Kwiatkowska
5. Aleksandra Koń
6. Martyna Ignasiak
7. Małgorzata Leśny
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

UWAGI
=====