Nr Gr Kol Gospodarz Goscie Data, godzina Obserwator Uwagi