Komunikat nr 1

Komunikat Nr 1

Dotyczy: Wyniku meczu nr 118 pomiędzy drużynami Piaśniki Magioc Balls i Strong Men

Po zapoznaniu się z zdarzeniami jakie zaszły w trakcie organizacji meczu nr 118 stwierdzamy, że mecz rozegrany został na warunkach zaakceptowanych przez kapitanów obu drużyn (Zbigniew Bytomski - Strong Men, Arkadiusz Kudela - Piaśniki).  Nie został jednak dopełniony punkt 6.15 regulaminu SLLK mówiący o tym, że jakiekolwiek odstępstwa od regulaminu SLLK muszą być konsultowane z obserwatorem, który jako przedstawiciel organizatorów, takie zmiany powinien zaakceptować.

Mając na uwadze fakt, że warunki rozgrywania meczu zostały zaakceptowane przed spotkaniem przez kapitanów drużyn uznajemy, że zawodnicy rozegrali ten mecz w dobrej wierze i ich wysiłek i wola walki na boisku powinna być doceniona. Tym samym uznajemy wynik spotkania za ważny i nie podlegający dalszej dyskusji.

Jednocześnie kierujemy upomnienie do przedstawicieli obu drużyn za niedopełnienie punktu 6.15 regulaminu SLLK czyli przeprowadzenie rozmów dotyczących zmian regulaminu bez obecności obserwatora. Upomnienie to w szczególności dotyczy przedstawiciela drużyny gospodarzy Arkadiusza Kudeli do którego obowiązków jako organizatora meczu należało czuwanie nad poprawną organizacją spotkania.

Informujemy także, że kolejne podobne naruszenie regulaminu będzie potraktowane bez pobłażania co oznaczać może rozstrzygnięcie spotkania  walkowerem lub obustronnym walkowerem.

Organizatorzy
Rafał Kurianowicz
Andrzej Pustelnik