Formularz wstępnego zgłoszenia drużyny

Procedura zgłaszania drużyny:

  • wypełnienie formularza wstępnego zgłoszenia do dnia 17 czerwca 2004
  • pobranie, wypełnienie i podpisanie formularza pełnego zgłoszenia drużyny (pobierz: DOC, PDF)
  • obecność przedstawiciela na spotkaniu organizacyjnym
  • wpłacenie wpisowego oraz oddanie formularza pełnego zgłoszenia (na spotkaniu organizacyjnym)
Nazwa drużyny   
Proponowana nazwa drużyny (będzie jeszcze możliwość zmiany)
Nazwa drużyny w edycji 2003 (o ile drużyna brała udział)
Boisko własne
Miejscowość 
Dzielnica/osiedle
Ulica
Szkoła lub inny obiekt jeśli to boisko jest np. szkolne
Po ile osób najlepiej się gra / po ile maksymalnie można zagrać
Rodzaj nawierzchni boiska
Stan (zniszczenie) nawierzchni boiska
Czy są siatki
Czy są linie rzutów za 3 punkty
Czy są linie rzutów osobistych
Czy jest linia połowy
Orientacyjne rozmiary boiska
Orientacyjna wysokość koszy
Pozostałe uwagi o stanie boiska
Dane osoby zgłaszającej (kontaktowej)
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Numer GG
Numer telefonu
Inne uwagi
Skład drużyny (minimum 7 osób)
Lp. Nazwisko, Imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Miejsce na uwagi i komentarze

 


This site was grabbed using the TRIAL version of Grab-a-Site. This message does not appear on a licensed copy of Grab-a-Site.