Komunikat nr 1

Komunikat Nr 2

Dotyczy: Zakończenia rundy zasadniczej sezonu 2005

Ze względu na upływający w dniu dzisiejszym termin zakończenia rozgrywek rundy zasadniczej organizatorzy zadecydowali o rozstrzygnięciu następujących spotkań walkowerem na korzyść gości:

mecz 238 Kegi - West Side Wirek walkower 0:20
mecz 254 West Side Wirek - Hunters walkower 0:20

Spotkania nie rozegrane, których terminy udało ustalić się na dzień 12 sierpnia (dzień rezerwowy przed rundą PO) zostaną rozegrane zgodnie z podanymi w terminarzu informacjami.

Uzasadnienie decyzji o walkowerach: Niedopełnienie obowiązków gospodarza spotkania.

Zapisy regulaminowe oraz ustalenia ze spotkania organizacyjnego, które zostały naruszone i były podstawą do wydania powyższej decyzji:

Punkt 2.2 Regulaminu "Przedstawiciel drużyny gospodarzy zobowiązany jest skontaktować się z drużyna gości i zaproponować oraz ustalić termin meczu."

Punkt 2.5 Regulaminu "W przypadku konieczności przesunięcia meczu poza termin wyznaczony przez organizatorów decyzje taka podejmują organizatorzy na wniosek przedstawicieli drużyn."

Ustalenie ze spotkania organizacyjnego "W razie problemów z kontaktem z drużyną przeciwną fakt ten należy zgłosić organizatorom"

Organizatorzy
Andrzej Pustelnik
Rafał Kurianowicz