Formularz zgłoszenia drużyny

Procedura zgłaszania drużyny:

  • wysłanie zgłoszenia on-line (z tej strony)
  • dopełnienie formalnosći zgodnie z informajcmai przekazanymi kapitanowi po zgłoszeniu
  • obecność przedstawiciela na spotkaniu organizacyjnym
  • wypełnienie i odesłanie oświadczeń przez wszystkich zawodników drużyny -> Oświadczenie
Nazwa drużyny
Boisko własne
Dane osoby zgłaszającej (kontaktowej)
Miejsce na uwagi i komentarze
Skład drużyny (minimum 8 osób)
* Jeśli zawodnik był zrzeszony należy w nawiasie podać rangę rozgrywek np. PLK, 1 Liga, 2 Liga, Junior, Junior Starszy, Kadet itp.
Do dnia spotkania organizacyjnego jest możliwość nieograniczonej ilości zmian w składzie drużyny.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Partnerzy