Spotkanie organizacyjne

Miejsce spotkania: on-line

Link do spotkania zostanie przesłany kapitanom z kilkudniowym wyprzedeniem (po ustaleniu jego godziny).

Ramowy program spotkania:

 • Rozpoczęcie spotkania
 • Sprawdzenie listy obecności
 • Odpowiedzi na pytania przedstawicieli drużyn
 • Zgłaszanie propozycji i pomysłów przedstawicieli drużyn
  • dyskusja pomysłów
  • ewentualne głosowania
 • Podział drużyn na grupy (geograficzny lub losowy).
 • Informacje na temat SLLK (dla nowych drużyn)
  • system rozgrywek
  • sposób rozgrywania meczy
  • obowiązki przedstawicieli i zawodników
  • ustalanie termonów spotkań
  • zmiany w terminarzu w przypadku niesprzyjającej pogody
  • funkcja obserwatora
  • ustalenia regulaminowe
  • bezpieczeństwo gry i gra fair-play
 • Zakończenie spotkania

Partnerzy