Partnerzy

Spotkanie organizacyjne

Środa, 3 czerwca, godz. 21:00 !

Miejsce spotkania: on-line

 

Prosimy o nie przychodzenie całymi drużynami a jedynie co najwyżej w 2-3 osobowych reprezentacjach drużyn bo jak nas będzie za dużo możemy się nie pomieścić i będzie bałagan.

Na spotkaniu powinni pojawić się przedstawiciele wszystkich drużyn.
Nieobecność na spotkaniu oznaczać będzie rezygnacje drużyny z udziału w rozgrywkach. 

Na spotkanie organizacyjne przedstawiciel drużyny powinien zabrać ze sobą:

 • wypełniony formularz pełnego zgłoszenia (do pobrania DOC, PDF )

Niespełnienie tych wymagań oznacza niedopuszczenie drużyny do rozgrywek.

Uwaga ! W przypadku, gdy termin spotkania nie pozwala na stawienie się osobiście warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest dostarczenie formularza i wpisowego organizatorom do dnia spotkania. W takim też przypadku drużyna akceptuje wszystkie decyzje jakie zapadną na spotkaniu organizacyjnym.

Ramowy program spotkania:

 • Rozpoczęcie spotkania

 • Sprawdzenie listy obecności

 • Odpowiedzi na pytania przedstawicieli drużyn

 • Zgłaszanie propozycji i pomysłów przedstawicieli drużyn

  • dyskusja pomysłów

  • ewentualne głosowania

 • Podział drużyn na grupy (geograficzny lub losowy).

 • Informacje na temat SLLK (dla nowych drużyn)

  • system rozgrywek

  • sposób rozgrywania meczy

  • obowiązki przedstawicieli i zawodników

  • ustalanie termonów spotkań

  • zmiany w terminarzu w przypadku niesprzyjającej pogody

  • funkcja obserwatora

  • ustalenia regulaminowe

  • bezpieczeństwo gry i gra fair-play

 • Zakończenie spotkania